Veelgestelde vragen

Hieronder vind je de antwoorden op meest gestelde vragen over ’t Bovenhuys.

Als ik mijn vraag niet hierbij zie staan. Wat doe ik dan?
Vul hiernaast je vraag of vragen in. Wij geven je dan zo spoedig mogelijk antwoord. Mocht je direct antwoord op je vragen willen hebben neem dan contact op met de verhuurmakelaar.

Ik wil een appartement huren, wat moet ik doen?

Stap 1
Controleer allereerst of je voldoet aan de gestelde inkomensnorm (zie vraag 2. Wat zijn de inkomenseisen om te huren?) en kies een leuk appartement uit! Je mag 5 voorkeuren opgeven op het inschrijfformulier.
 
Stap 2
Download het inschrijfformulier en vul alle gevraagde gegevens en je voorkeursappartementen in.
 
Stap 3
Verzamel alle benodigde bijlage van het inschrijfformulier. Op pagina 4 van het inschrijfformulier vind je een checklist met alle benodigde documenten.
 
De bijlagen dienen als een PDF. bestand te worden aangeleverd.
Alleen complete inschrijvingen kunnen een appartement toegewezen krijgen.
 
Stap 4
Alles ingevuld en alle bijlagen verzameld? Verstuur je complete inschrijving naar: info@gevaertvastgoedbeheer.nl
 
Stap 5:
Je ontvangt binnen +/- 2 werkdagen een e-mail van het verhuurteam met de beoordeling van je inschrijving.
 
Wanneer je inschrijving akkoord is bevonden proberen we je een appartement voorlopig toe te wijzen.
 
Stap 6:
Je hebt een e-mail ontvangen met daarin de voorlopige toewijzing van een appartement, ga je de woning accepteren of afwijzen? In beide gevallen verzoeken we je te reageren op de door ons toegestuurde e-mail.
 
Stap 7:
Heb je de woning geaccepteerd, dan wordt de woning definitief aan je toegewezen en ontvang je van het verhuurteam een concept huurovereenkomst in je mailbox. Deze kan je rustig doorlezen en vragen stellen aan het verhuurteam als je dit wilt.
 
Tevens ontvang je een uitnodiging op ons kantoor te Nieuwegein voor het ondertekenen van de originele huurovereenkomst.
 
Stap 8:
Nu is het wachten tot je appartement gereed is en je de sleutels in ontvangst kan nemen. Je ontvang tijdig de uitnodiging voor de sleuteloverdracht.

Wat zijn de voorwaarden om te huren?

Om een woning te huren kun je de volgende inkomenseis als richtlijn aanhouden.
 
Huur je alleen?
Het bruto jaarinkomen (inclusief vakantietoeslag en eventuele vaste dertiende maand) verminderd met eventuele betalingsverplichtingen (alimentatie, hypotheken, persoonlijke leningen etc.) dient zo hoog te zijn als:
– minimaal 42 x de kale maandhuur
 
Wil je samen met je partner huren?
– bij elkaar minimaal 66 de kale maandhuur (met minimaal 33 x de kale maandhuur per persoon als ondergrens)
 
Overige voorwaarden

 • Een garantstelling door derden (bijv. je ouders of werkgever) wordt niet geaccepteerd
 • Een flexibele arbeidsovereenkomst of een arbeidsovereenkomst korter dan 12 maanden wordt niet geaccepteerd
 • Inkomen uit een buitenlandse onderneming of Buitenlandse Vennootschap word niet geaccepteerd
 • Woningdelers, studenten of bedrijven kunnen geen appartement huren
 • Er dient sprake te zijn van een gezinssituatie of partnerschap wanneer je inschrijft samen met een partner
 • Een woning dient voor minimaal 12 volledige kalendermaanden te worden gehuurd

 
Hoe bereken je het bruto jaarinkomen?
 
Loondienst
Vakantietoeslag, een vaste 13de maand, een eindejaarsuitkering en/of een structurele winstuitkering worden meegerekend bij het bruto jaarinkomen. Flexibele bonussen, een flexibele winstuitkering en/of een vergoeding voor een leaseauto worden niet als inkomen meegerekend.
 
Gepensioneerd
Het totale jaarinkomen van de AOW en eventuele aanvullende pensioenen (de meest recente jaaropgaven bij elkaar opgeteld).
 
Zelfstandig ondernemer
Het bruto jaarinkomen wordt berekend op basis van de netto bedrijfsresultaten.
 
Eigen vermogen
Vrij beschikbaar vermogen op een Nederlandse bankrekening kan gebruikt worden indien je niet (volledig) kan voldoen aan de inkomenseis. 10% van het eigen vermogen mag meegerekend worden als bruto jaarinkomen.
 
Voor vragen of een nadere toelichting kun je contact opnemen met het verhuurteam via info@gevaertvastgoedbeheer.nl

Welke documenten dien ik aan te leveren?

Om je inschrijving compleet je maken, dien je de volgende stukken aan te leveren.
Van iedere (mede) huurder zijn nodig:
Legitimatie:

 • Kopie geldig paspoort/identiteitskaart (geen rijbewijs)
 • Verblijfstitel/ verblijfsvergunning (indien van toepassing)

Inkomen:
Ben je in loondienst:

 • Werkgeversverklaring conform NHG model (niet ouder dan één maand)
 • Loonstroken (van de afgelopen drie maanden)
 • Bankafschriften met de salarisstorting (van de afgelopen drie maanden)

Bij pensionering of uitkering:

 • Kopie jaaropgaven van het afgelopen jaar (AOW, aanvullende pensioenen, uitkeringsinstantie)
 • Kopie bankafschrift met de pensioenstortingen/uitkeringsstortingen (van de afgelopen drie maanden)

Ben je zelfstandig ondernemer:

 • Balans, winst- en verliesrekening van 2016, 2017 en 2018 (opgesteld door een accountant)
 • Accountantsverklaring Prognose 2019 (opgesteld door een accountant)
 • Uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan één maand)

Vermogen:

 • Het vrij beschikbare vermogen op een Nederlandse bankrekening middels een kopie dagafschrift

 
Heb je een koopwoning?
Dan dient het inkomen voldoende te zijn om de hypoheeklasten en de huurlasten te dragen.

 • (Voorlopige) koopakte
 • Jaaropgaven van hypotheekverstrekker of een nota van afrekening van de notaris
 • Hypotheekverklaring

 
Heb je een huurwoning?
Bij een koopwoning dien je de volgende documenten te uploaden:

 • Verhuurdersverklaring

 
Ben je inwonend?
Dan dien je in:

 • Uittreksel Gemeentelijke Basis Administratie (GBA/BRP)

 
Kredietcheck

 • BKR registratie (op gewaarmerkt papier, ook als je geen kredieten hebt afgesloten)

 
Gescheiden?

 • Echtscheidingsconvenant
 • Ouderschapsplan (indien van toepassing)

 
Alleen complete dossiers worden in behandeling genomen, dus check het nog een keer goed! Zonder de benodigde documenten kan de inschrijving helaas niet in behandeling worden genomen.

Waarom moet ik deze documenten aanleveren?

Om na te gaan of je voldoet aan de gestelde inkomenseis hebben wij je persoonlijke en financiële gegevens nodig. Met deze documenten wordt o.a. een credit-check uitgevoerd. Naast een vast en regelmatig inkomen is ook een goed betaalverleden van belang.

Hoe worden de appartementen toegewezen?

Aan de hand van de voor het appartement gestelde inkomenseis, beschikbaarheid, volledigheid van je dossier en finale ID- en credit check worden de appartementen toegewezen aan de best passende kandidaat.

Is het mogelijk om te huren als student of met woningdelers?

Helaas is het alleen mogelijk om een appartement te huren indien je zelf voldoet aan de gestelde inkomenseis, waarbij maximaal twee inkomens tot een gemeenschappelijk inkomen gezien mogen worden. Daarnaast dient er sprake te zijn van een gezinssituatie of een partnerschap (indien je met twee personen of meer wilt huren).

Mogen anderen voor mij garant staan?

Helaas wordt een garantstellingen door derden (bijv. je ouders) niet geaccepteerd.

Kan ik huursubsidie aanvragen?

Het is niet mogelijk huursubsidie aan te vragen voor woningen in de vrije sector. Enkel voor sociale huurwoningen met een maximale huurprijs van € 720,42 (prijspeil 2019) kun je huurtoeslag aanvragen.

Moet ik inschrijfkosten of bemiddelingskosten betalen?

Je hoeft geen inschrijfkosten te betalen en er zijn geen bemiddelingskosten.

Wanneer is een waarborg van toepassing?

Gedurende de gehele huurperiode is een waarborg van 1 maand verplicht. Wanneer er extra zekerheid nodig is, bijvoorbeeld wanneer je een eigen bedrijf hebt of wanneer je een tijdelijk contract hebt kan de waarborg verhoogd worden naar 3 maanden. Uiteraard hoor je vooraf van ons of er een waarborg van toepassing is. De waarborg en eerste maand huur dienen voor de sleuteloverdracht te worden voldaan.
 
Een waarborg van drie maanden is van toepassing indien:

 • Het inkomen deels wordt verkregen uit eigen vermogen;
 • Je werkzaam bent als zelfstandig ondernemer, directeur of aandeelhouder;
 • Je het afgelopen jaar niet in Nederland hebt gewoond;
 • Je arbeidsovereenkomst een bepaalde tijd heeft;
 • Er sprake is van een proeftijd.
Wat is de minimale huurtermijn?

Je huurt voor minimaal 12 volle kalender maanden vanaf de ingangsdatum van de huurovereenkomst. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd naar een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. De opzegtermijn bedraagt één volle kalendermaand.

Zijn er naast de huurprijs nog servicekosten?

Ja, de servicekosten zijn kosten bovenop de kale huur en bedragen € 40,- per maand. Voor de gezamenlijke ruimtes waar alle bewoners gebruik van maken worden bepaalde kosten gedeeld. Hieronder vallen bijvoorbeeld schoonmaakkosten van de gemeenschappelijke ruimte(s), een glasverzekering, algemeen stroomverbruik, onderhoud van de algemene groenvoorziening(en) en glasbewassing van de gemeenschappelijke ramen. Je ontvangt altijd hiervan een separate opgave en jaarlijks een overzicht van de servicekosten. De samenstelling van de servicekosten is in een wettelijk kader bepaald. Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.

Wat zijn de maandelijkse vaste lasten?

Naast de huurprijs en servicekosten moet je rekening houden met een aantal andere vasten lasten. Je individuele kosten voor energie en water zijn afhankelijk van je verbruik. Verder betaal je als huurder belastingen; waterschapsbelasting en afvalstoffenheffing enzovoorts.

Water: Vitens

Elektra : Vrije keus

Warmte : Eneco

Gemeentelijke belastingen: BGHU

 

Voor de kosten voor verzekering van je inboedel en aansprakelijkheid, verwijzen we je graag naar onze verzekeringsadviseur Grasso

In welke staat worden de appartementen opgeleverd?

Wat kun je verwachten van de afwerkstaat van de appartementen? Download hier de informatie afwerking.

Heeft mijn appartement zonnepanelen?

De appartementen op de 4e verdieping zijn voorzien van zonnepanelen (per appartement 10 panelen met een totaal vermogen van 2,8 kWp). Ideaal voor een lage energierekening! Wat je bespaart met de zonnepanelen is natuurlijk afhankelijk van verschillende factoren zoals de hoeveelheid stroom die je gebruikt en de weersomstandigheden.

Hoe is de verwarming in de appartementen geregeld?

Het appartement is voorzien van vloerverwarming in alle verblijfsruimtes inclusief de badkamer (per ruimte regelbaar). Hiervoor wordt gebruik gemaakt van lucht/water warmtepomp van NIBE. De hoeveelheid benodigde elektriciteit is relatief laag doordat elektriciteit niet de voornaamste energiebron voor de warmtepomp is. Er is alleen elektriciteit nodig voor de aandrijving van de warmtepomp, die gebruikmaakt van hernieuwbare energie uit de buitenlucht.

Met deze energiezuinige installatie verlaag je niet alleen je energiekosten op een milieuvriendelijke manier, maar ben je ook het hele jaar door verzekerd van een comfortabel binnenklimaat.

In de badkamer is tevens een elektrische handdoekradiator aanwezig.

Zijn er voorwaarden voor het leggen van een vloer?

Jazeker! Belangrijk om onderstaande voorwaarden goed te lezen voor je een vloer gaat aanschaffen.
 

 • De harde vloerbedekking dient als ‘zwevende’ vloer vakkundig te worden gelegd zonder verlijming/verspijkering aan de ondervloer ter voorkoming van schade aan de cementdekvloer en in de vloer gelegen leidingen;
 • De vloerbedekking dient te allen tijde los gelegd te worden ten opzichte van constructie‐, separatie en buitenwanden;
 • Bij toepassing van een harde vloerbedekking dient er geen geluidsisolerende onderlaag aangebracht te worden aangezien de isolatie al is aangebracht in de vloer zelf d.m.v. een zwevende dekvloer;
 • Indien door medebewoners structurele overlast wordt ondervonden kan de toestemming worden ingetrokken en dient de vloer te worden verwijderd. De kosten hiervoor komen voor rekening van de huurder;
 • Bij een vloer met vloerverwarming dient men geen isolatie laag aan te brengen maar een folie of een viltlaag van 2mm;
 • Bij vloerverwarming dient deze 10-14 dagen reeds aangezet te worden voor de vloer aan te brengen zachte houtsoorten zijn niet geschikt als vloerbedekking ook zijn niet alle laminaatvloeren geschikt;
 • De ondervloer dient geschikt te zijn voor vloerverwarming daar niet alle vloeren en ondervloeren/folie geschikt zijn voor een vloer met vloerverwarming dient u vooraf goed te informeren bij een erkend bedrijf. De beste ondervloer hiervoor is een viltlaag van 2mm;
 • Bij verlaten van de woning dient de vloerbedekking door de huurder te worden verwijderd inclusief de isolatievloer waarbij eventuele schade aan de vloer muren of plinten dient te worden hersteld;
 • Indien de huurder de vloerbedekking overdraagt aan een nieuwe huurder dient deze overname schriftelijk te worden vastgelegd waarvan eigenaresse c.q. beheerder een origineel afschrift ontvangt. Noch eigenaresse noch de beheerder hebben enige bemoeienis met de overname van de vloerbedekking;
 • De vloerbedekking valt niet onder de basis opstalverzekering van de woning zoals deze door eigenaresse is afgesloten. Huurder dient zelf en voor eigen rekening voor een aanvullende verzekering zorg te dragen indien extra verzekering van de vloer is gewenst.
Is het mogelijk de appartementen te bekijken?

Aangezien het nieuwbouwwoningen betreffen en er op de bouwplaats hard wordt gewerkt en er strenge regels gelden voor het betreden van het bouwproject, kunnen we de appartementen niet zomaar betreden.

Doorgaans wordt door ons een open dag georganiseerd, zodat je toch even binnen een kijkje kunt nemen. Middels een nieuwsbrief brengen we je hiervan op de hoogte.

Wanneer worden de appartementen opgeleverd?

Naar verwachting worden de appartementen 31 januari 2020 opgeleverd. Dit is een prognose! Elke aansprakelijkheid inzake verwachte datum van oplevering onzerzijds is uitgesloten. Je ontvangt tijdig de definitieve ingangsdatum van oplevering van ons.

Waar kan ik straks mijn huisafval kwijt?

Buiten zijn ondergrondse afvalcontainers voor het huisvuil.
De ondergrondse containers zijn alleen te gebruiken met een sleutel, één exemplaar van deze sleutel krijg je tijden de sleuteloverdracht van je appartement.

Hoe werkt de ondergrondse restcontainer?
Met de sleutel opent u de container. In de opening plaatst u de vuilniszak. Als u de klep weer naar beneden doet, valt de vuilniszak in de ondergrondse container. Na gebruik draait u de container weer op slot. Gaat de container niet open of lijkt hij vol? Neem dan uw afvalzak mee terug naar huis en neem contact op met (030) 63 92 611 of via gemeentehuis@houten.nl. De gemeente repareert of leegt de container dan zo snel mogelijk.

Wat mag in de ondergrondse afvalcontainer?
U gooit uw restafval en GFT-afval in gesloten huisvuilzakken in de container. U mag géén afval naast de container neerzetten. Hierop is maar één uitzondering mogelijk: als u een afspraak heeft gemaakt om grofvuil op die plek op te laten halen op de dag dat u de afspraak heeft gemaakt.

Heb ik een eigen parkeerplaats?

Het complex heeft een eigen parkeerterrein. Echter zijn de parkeerplaatsen niet gekoppeld aan de appartementen en is het terrein niet afgesloten.

Wie is eigenaar van de appartementen?

De appartementen van ’t Bovenhuys maken een onderdeel uit van de woonportefeuille van Over-IJssel 1882 Investment.

Hoe gaat Over-IJssel1882 Investment en het verhuurteam om met mijn gegevens en documenten?

Over-IJssel1882 Investment verzamelt en verwerkt je gegevens als je onze website bezoekt en/of als je inschrijft voor een huurwoning. We verwerken persoonsgegevens om aan onze verplichting als verhuurder te kunnen voldoen en om onze activiteiten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, in overeenstemming met de geldende wettelijke verplichtingen. Meer weten? Lees dan ons privacy statement op deze website.

Hoe zit dat met privacy van gegevens?

Denk er bij het versturen van de documenten aan dat je op alle documenten vermeld

“KOPIE d.d. (huidige datum), t.b.v. huurappartementen” vermeld, en haal je BSN-nummer op alle documenten weg (loonstroken, jaaropgaven, belastingaangiften, etc.).
 
We vragen alleen documenten op die in jouw werk- en woonsituatie van toepassing zijn. Je kunt alleen PDF bestanden opsturen. Zorg voor duidelijk leesbare PDF bestanden. Indien een document uit meerdere pagina’s bestaat, voeg deze dan samen tot één PDF.

Richtlijnen bezoek aan de bouwplaats

De appartementen zijn nog niet klaar, wilt u rekening houden met het volgende:

 • Volg altijd de aanwijzingen van de uitvoerder/begeleider op.
 • Wilt u uw auto parkeren op de daarvoor aangewezen plek?
 • Leuningen en hekken op de bouwplaats mogen niet worden verwijderd.
 • Kinderen onder de 12 jaar kunnen wij, met het oog op veiligheid, geen toegang verlenen.
 • Er worden maximaal 4 vier bezoekers per woning toegelaten op de bouw.
 • U kiest voor het bezoeken van onze bouwplaats, der- halve aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.
 • Maak gebruik van de door Trebbe ter beschikking gestelde veiligheidsmiddelen.
 • Plaatsen die zijn afgezet, mag u niet betreden.
 • U mag geen gebruik maken van eventuele steigers. Loop niet onnodig onder een steiger door.
 • Wij adviseren u stevig schoeisel aan te trekken.
 • Huisdieren worden niet toegelaten op onze bouwplaats.
 • Houd afstand van eventuele bouwkranen.
 • Let goed op waar u loopt, zodat u niet op een spijker of oneffenheid stapt.
 • Het is niet toegestaan om materieel en machines te betreden, te beklimmen en/ of te bedienen.
 • Het kan voorkomen dat u opgeslagen materialen tegenkomt. Wilt u hiervan afstand houden?
 • Toiletten kunnen nog niet gebruikt worden
 • Vóór 16:00 uur dient iedereen het bouwterrein te verlaten